Workshop Schaaktalent bij Go for Grandmaster in België

Op uitnodiging van de organisatie ‘Go for Grandmaster’  heb ik zaterdag 30 augustus 2014 een workshop ‘Schaaktalent ontwikkelen’ gegeven in België.
Een video en een aantal foto’s (zie onder) geven daarvan een indruk.

‘Go for Grandmaster’ heeft als doel jeugdtopschaak in België te bevorderen.
Informatie staat op:
https://www.facebook.com/pages/Go-for-Grandmaster/159370120782141
http://www.goforgrandmaster.be/nl

De workshop vond plaats in sportcentrum Bloso in Hofstade bij Mechelen.
Organisator was voorzitter Marcel Roofthoofd.
Er waren vijftien deelnemers, onder wie FM Tom Piceu en de nationaal jeugdkampioen Nathan De Strijcker. De meeste deelnemers zijn trainer of organisator bij Go for Grandmaster of een club. Tweederde van de deelnemers heeft een rating boven de 2000 Elo.
De workshop duurde van 10.30 tot 18.00 uur. Tussendoor en na afloop hebben we samen gegeten.


Documentatie

Alle deelnemers hebben als documentatie het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ gekregen, alsook een cdrom met de 18 modulen van de lezing.

De vetgedrukte modulen hebben we besproken:

 1. Introductie
 2. Boek Developing Chess Talent
 3. Psychologie
 4. Perceptie
 5. Zelfmanagement
 6. Talent
 7. Training
 8. Leren
 9. Coaching
 10. Creativiteit
 11. Communicatie
 12. Organisatie
 13. Fysieke aspecten
 14. Rol van ouders
 15. Didactiek en schoolschaken
 16. Hoogbegaafdheid
 17. Kleding
 18. Sociaal schaken

Het bespreken gebeurde via PowerPoint sheets.
Het accent lag op kennisoverdracht.
Daartoe besprak ik allerlei thema’s. Die legde ik nader uit via voorbeelden.
Veel sheets bevatten een link naar informatie op sites, YouTube of www.schaaktalent.nl.

Route naar schaaktop

De weg naar de schaaktop is een route die je kunt organiseren.
Daarbij spreek je over schaaktechnische, psychologische, fysieke en organisatorische kwesties.
Met talent alleen kom je er niet. Dat is slechts beginnersgeluk.
Mensen en omstandigheden verschillen.
Om de top te bereiken moet je zelf een eigen puzzel leggen.
Een jeugdspeler speelt zelf een belangrijke rol in dat proces.
Ook coaches, trainers, organisatoren en ouders spelen daar een belangrijke rol in.

Puzzelstukjes

In de workshop behandelde ik een aantal van die puzzelstukjes.
We bekeken een deel van een video over de workshopdag ‘Jeugd ontmoet meesters’.
We discussieerden over vragen van de deelnemers.
Het was intensief. Schaken leer je niet in één dag en dat geldt ook voor psychologische inzichten.
De documentatie bevat informatie.
Mijn rol is die van springplank en wegwijzer.
Workshopdeelnemers zullen zelf actief moeten studeren en zelfkritisch naar hun ervaringen kijken.

Analysevragenlijst

Halverwege hebben de deelnemers ruim een uur geoefend met de analysevragenlijst.
Ze hebben een rapidpartij gespeeld en die per duo besproken via de vragenlijst.
Daarna hebben we een paar ervaringen besproken.
Ook hebben we besproken hoe je de vragenlijst kan gebruiken. Oudere gemotiveerde leerlingen kunnen de lijst bijvoorbeeld helemaal schriftelijk invullen. Voor jongere leerlingen kun je als trainer een aantal vragen in een korte vragenlijst zetten. Ook kun je de vragenlijst zelf gebruiken als trainer als checklist bij het beoordelen van een partij van een pupil. Met een groepje leerlingen kun je de vragenlijst ook mondeling doornemen.

Sites

Tijdens de workshop hebben deelnemers ook verteld over hun eigen activiteiten. Zo werd ik geattendeerd op de sites www.schaakschool.be en www.chexxl.be. Nathan zal me nog informatie mailen over psychologisch onderzoek. Alle deelnemers hebben een adreskaartje van me gekregen, zodat iedereen later ook vragen kan mailen of me attenderen op interessante sites.

Tweede workshopdag

Het is de bedoeling dat er eind november een tweede workshopdag komt.
De opzet is interactiever.
De bedoeling is dat de workshopdeelnemers het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ en de cdrom met modulen bestuderen.
Onderdelen van de agenda zijn dan onder meer:

-        Bespreken van vragen over en naar aanleiding van de documentatie
-        Korte presentaties van workshopdeelnemers over een eigen casuïstiek met conclusies en/of vragen aan de groep
-        Discussiethema’s (werkvorm per duo twee minuten discussie, daarna plenaire discussie)
-        Werkvormen zelf ervaren (spelletjeskaart, tactiekquiz met eierwekker, enz)
-        Enkele videofragmenten
-        In groepjes van vier een trainingsprogramma voor een leerling maken en plenair presenteren en bespreken
-        Bespreken van de overige modulen
-        Thema’s die vooraf door deelnemers worden aangedragen

Gezellig biertje

Na afloop heb ik met Marcel Roofthoofd nog een gezellig biertje gedronken, waarbij hij me uitgebreid heeft verteld over de ontwikkelingen en ervaringen van Go for Grandmaster.Gepost: 31 augustus 2014