Een visje voor de partij? Over voeding, doping en schaken Op de site van het Max Euwe Centrum (www.maxeuwe.nl) staat een artikel van Karel van Delft over voeding en schaken. De tekst is in het Engels verschenen in het boek 'Developing Chess Talent' (zie www.chesstalent.com). Via deze link is het artikel ook in het Engels te lezen en te downloaden. Het artikel mag vrij verspreid worden. Wel graag de naam van de auteur noemen en een verwijzing geven naar de site www.chesstalent.com.